Informace k zápisu do prvních tříd - ZŠ Jakuba Arbesa, Most       

Zápis do prvních tříd
Školní družina při ZŠ Jakuba Arbesa
Školní družina ZŠ J. ArbesaNejdůležitějším činitelem školní družiny jsou děti a paní vychovatelka, avšak pro úspěšnost svého působení musí zařízení volit nejen vhodné činnosti, ale i odpovídající prostředí. K dispozici máme šest místnosti pro šest oddělení a jednu menší hernu, kterou tato oddělení využívají. Uvědomujeme si, že i odpolední a mimoškolní činnost našich žáků je velice důležitou součástí výchovně-vzdělávacího procesu, proto jsme velice rádi, že všechny naše paní vychovatelky se této práci nadstandardně věnují, o čemž svědčí ohlasy rodičů i spousta uskutečněných odpoledních, večerních i víkendových akcí (viz. webové stránky školní družiny).
Školní družina ZŠ J. ArbesaŠkolní družina ZŠ J. Arbesa
Školní jídelna ZŠ Jakuba Arbesa
Školní jídelna prošla v posledních letech rozsáhlou modernizací a zkrášlením. Nejprve byla zrekonstruována budova školní jídelny a Školní jídelna a kuchyně ZŠ J. Arbesazmodernizováno vybavení školní kuchyně. Od školního roku 2008/09 byl uveden do provozu bestravenkový systém výdeje a objednávání stravy (děti mají zapůjčeny elektronické čipy, stravu je možné objednávat i odhlašovat prostřednictvím Internetu) a konečně během podzimních prázdnin v říjnu 2008 byla místnost školní jídelny nově vymalována. Školní kuchyně zabezpečuje pestrou stravu, která splňuje veškeré hygienické předpisy a normy a svým složením odpovídá doporučené skladbě stravy. Denně je vyrobeno až 550 jídel, jak pro strávníky ze školy, tak i mimoškolní strávníky.
Školní jídelna a kuchyně ZŠ J. ArbesaŠkolní jídelna a kuchyně ZŠ J. Arbesa
Víceúčelový sportovní areál
V roce 2004 byl slavnostně otevřen moderní sportovní areál ZŠ Jakuba Arbesa. Je tvořen trojicí tartanových běžeckých drah a jedné dráhy s pískovým doskočištěm, fotbalovým hřištěm (vhodné i pro házenou, 2 basketbalová hřiště či 2 volejbalová hřiště) a samostatným oploceným hřištěm s umělovou trávou Sportovní areál ZŠ J. Arbesa(tenis, volejbal, florbal a jiné sporty). Celý venkovní areál je osvětlen a dovybaven stoly pro stolní tenis, v odpoledních a večerních hodinách je přístupný i pro veřejnost. K dispozici jsou šatny spolu se sociálním zařízením. Pro žáky a jejich rodiče je areál samozřejmě přístupný zcela zdarma. Pro ostatní je vstup do areálu za drobný poplatek, hřiště či kurt je možné si pronajmout.

Sportovní areál ZŠ J. ArbesaSportovní areál ZŠ J. Arbesa
Víceúčelový sportovní areál
V roce 2004 byl slavnostně otevřen moderní sportovní areál ZŠ Jakuba Arbesa. Je tvořen trojicí tartanových běžeckých drah a jedné dráhy s pískovým doskočištěm, fotbalovým hřištěm (vhodné i pro házenou, 2 basketbalová hřiště či 2 volejbalová hřiště) a samostatným oploceným hřištěm s umělovou trávou Sportovní areál ZŠ J. Arbesa(tenis, volejbal, florbal a jiné sporty). Celý venkovní areál je osvětlen a dovybaven stoly pro stolní tenis, v odpoledních a večerních hodinách je přístupný i pro veřejnost. K dispozici jsou šatny spolu se sociálním zařízením. Pro žáky je areál samozřejmě přístupný zcela zdarma.


Sportovní areál ZŠ J. ArbesaSportovní areál ZŠ J. Arbesa
Tělocvičny a zábavní akce v nich uskutečňované
Velká tělocvična prošla v roce 2008 modernizací, při které dostala novou parketovou podlahu s nalajnovanými čárami pro spoustu sportů. O dva roky dříve byla vybavena ozvučením, které nám jí umožňuje využívat při konání zábavních akcí jako jsou Halloweenská párty, Čertoviny, Mikulášská zábava, Vánoční besídky, Valentýnská zábava, Pálení čarodějnic aj.Tělocvičny a zábavní akce
Malá tělocvična je kromě sportovních her vhodná i pro gymnastiku a je možné ji ozvučit přenosným zařízením. Tělocvičny jsou i v odpoledních hodinách využívány zájmovými kroužky, mažoretkami a ve večerních hodinách pronajmuty organizacím.Tělocvičny a zábavní akceTělocvičny a zábavní akce
Dětský klub při ZŠ Jakuba Arbesa
Od školního roku 2016/17 je otevřen dětský klub, do kterého docházejí děti 4. a 5. ročníku. Dětský klub je provozován v rámci EU projektu Služby rodičům v Ústeckém kraji
Školní klubŠkolní klub
Přípravný ročník
Přípravný ročník na naší škole probíhá již 10 let. Je určen pro děti, které nejsou zralé pro vstup do 1. třídy a na základě vyšetření z pedagogicko psychologické poradny jim byla odložena školní docházka, děti, jimž lékař či psycholog doporučil odklad školní docházky (např. ze zdravotních důvodů) a děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Cílem přípravné třídy je co nejlépe připravit děti na úspěšný start v první třídě. Díky malému kolektivu (max. 15 dětí) je možno se každému dítěti věnovat individuálně. S rodiči těchto dětí se snažíme úzce spolupracovat. Přípravný ročník je zřízen v budově školní družiny, kde má k dispozici třídu, která má pracovní i odpočinkový koutek a hernu s obchůdkem, kuchyňkou, domečkem a kadeřnictvím. Děti se účastní mnoha projektů a výletů (bližší informace a fotogalerie je k dispozici na webových stránkách přípravného ročníku).Přípravný ročníkPřípravný ročník
Učebny prvních tříd
Učebny prvních tříd se nacházejí v přízemí i v prvním patře základní školy a děti v nich stráví celých 5 let. Tyto učebny jsou samozřejmě vybaveny výškově stavitelným nábytkem, jež se přizpůsobuje potřebám Vašich dětí. Každá učebna je barevně vymalována a vyzdobena třídní učitelkou. V přízemí mají naše nejmenší děti k dispozici herní koutek, tři oddělení družinky i školní kantýnu.
Mimoškolní činnost
Učebny informatiky
Pro výuku jsou na škole k dispozici 2 počítačové učebny, které je možné v případě potřeby ještě doplnit 6 notebooky. Počítačové učebny jsou využívaní k výuce informatiky, cizích jazyků, matematiky, volitelných předmětů (počítačová grafika, multimediální výchova, ekonomie) a kroužků (informatika, školní televize). Obě učebny jsou připojeny pomocí LAN k Internetu, jsou vybaveny 16 a 13 kusy PC, 2 tiskárnami a 1 skenerem. Na počítačích je nainstalován OS Windows 7, kancelářský balík Office 2010, grafický balík CorelDRAW Graphic Suite X4, výukový SW aj.
Učebny informatikyUčebny informatikyUčebny informatikyUčebny informatiky
Moderní učebny s interaktivní tabulí a audiovizuální technikou na I. stupni
Již od začátků se snažíme jako škola využívat nejmodernější informační a komunikační technologie. V současnosti máme ve škole 26 učeben s interativními tabulemi. Interaktivní učebna Snažíme se pomocí účastí v nejrůznějších projektech získávat dotace na pořizování informačních a komunikačních technologií (například - pořízení přenosného hlasovacího systému, notebooků aj.). Ve všech učebnách je možné využít rychlé připojení k Internetu, ve škole je vytvořena i wi-fi síť, jež je v omezené míře přístupná i žákům.Interaktivní učebna
Moderní učebny s interaktivní tabulí a audiovizuální technikou na I. stupni
Již téměř všechny učebny nižšího stupně jsou vybaveny těmito nejmodernějšími učebními pomůckami a ostatní jimi budou vybaveny v nejbližší době v rámci projektu EU peníze školám. Naši učitelé prošli několika školeními, jež jim dovolují naplno využívat potenciál těchto tabulí.

Interaktivní učebnaInteraktivní učebna
Mimoškolní zájmová činnost
Jedním ze strategických cílů naší školy je rozvoj zájmové činnosti žáků jako prevence proti negativním jevům současné doby. Na škole funguje řada zájmových kroužků vedených učiteli, ale i rodiči. Celkem škola nabízí cca 25 kroužků. Jedná se především o kroužky informatiky, sportovně zaměřené kroužky (volejbal, fotbal, florbal...), výtvarné a pěvecké, přírodovědné apod. Žáci našich kroužků se následně účastní i mnoha vystoupení - přiložené fotografie ukazují představení pěveckého kroužku a školní družiny v ústecké nemocnici pro "Kapku naděje".
Mimoškolní činnostMimoškolní činnostMimoškolní činnost
Dětský koutek
Aktivní odpočinek dětí je potřebný a i proto jsme v přízemí školy, kde se vždy nacházejí první třídy, vybudovali dětský koutek, kde žáci nejnižších tříd mohou trávit volný čas Dětský koutek a výstavyběhem přestávek hrami a sportováním. Chodby školy dále slouží i prezentaci děl a prací jednotlivých tříd (příkladem může být i loňská celoškolní výstava "Dětská portfolia") či projektů (např. letošní "Vendelínova zahrada", která se posléze proměnila ve strašidelnou zahrádku při oslavách Halloweena).

Dětský koutek a výstavyDětský koutek a výstavy
Učitelský sbor
Učitelský sborZákladem každé školy je personálně kvalitní pedagogický sbor. Proto je nutné tento pedagogický sbor na škole stále vytvářet. Pokud jsou na škole učitelé spokojeni, odráží se to i v jejich práci a v tom, jak reagují na toto prostředí naši žáci. Snažíme se, aby byl pedagogický sbor aprobačně vyvážen a aby byly vytvořeny dobré kolegiální vztahy ve škole i v soukromí. Chceme dát šanci neaprobovaným učitelům k získání kvalifikace dálkovým studiem a získávat profesně zanícené odborníky se zájmem o celoživotní vzdělávání ve svém oboru. TOTO JE PRO NÁS ZÁKLADEM NAŠÍ PRÁCE, KTERÝ SE NÁSLEDNĚ ODRÁŽÍ VE VŠECH NAŠICH ČINNOSTECH.
Učebna přírodopisu a chemie
je nově zrekonstruovanou učebnou. Je vybavena moderní projekční technikou a ozvučením, které lze použít, jak k projekci z počítače, tak i filmů z videopřehrávače. Součástí učebny je i menší prostor, který vznikl přebudováním kabinetu, kde je umístěno 6 počítačů s připojením na Internet, které jsou používány, jak během výuky, tak i pro pořádání nápravových hodin speciální pedagogiky. Učebna je samozřejmě vybavena i pomůckami pro laboratorní práce z chemie a přírodopisu (mikroskopy, plynové kahany, laboratorní sklo, váhy aj.)
Učebna Př a ChUčebna Př - PC koutekUčebna Př a Ch
Učebna matematiky s interaktivní tabulí
Jedná se o jednu z 11 učeben na vyšším stupni, která je vybavená interaktivní tabulí. Je využívána nejen k výuce matematiky, ale rovněž i dějepisu, fyziky či cizích jazyků. Učebna matematikyUčebna matematikyUčebna matematiky
Škola v přírodě - Sklárna
Na naší škole se pořádání ŠVP stává již pomalu tradicí a těší se obrovskému zájmu našich dětí. Proto si pravidelně začátkem září více než polovina žáků balí své věci a odjíždí do Sklárny u Žihle. Toto středisko nabízí bohaté sportovní vyžití (cyklistika, lanové centrum, laser game aj.) a naši učitelé zpříjemňují žákům pobyt celou řadou projektů, her, diskoték, výletů atd.
Škola v přírodě - SklárnaŠkola v přírodě - SklárnaŠkola v přírodě - SklárnaŠkola v přírodě - Sklárna
Sportovní kurzy
Mezi sportovní kurzy, které pravidelně pořádáme, patří lyžařský a snowboardový kurz, cykloturistický kurz a vodácký kurz. Na škole máme k dipozici vlastní instruktory lyžování i snowboardingu, stejně tak i kanoistiky. Snažíme se naše žáky na tyto kurzy již dopředu připravovat - například díky středečnímu lyžování dětí prvního stupně na Klínech či výuce jízdy na kánoích během školního letního dětstkého tábora. Výsledky této práce se dostavují, a proto nemáme problém tyto kurzy naplnit a uspořádat.Lyžařské a jiné kurzyLyžařské a jiné kurzyLyžařské a jiné kurzyLyžařské a jiné kurzy
Školní kantýna
Od počátku školního roku 2008/09 je uvedena do provozu školní kantýna, která žákům v příjemném prostředí nabízí základní občertvení, čerstvé pečivo, sladkosti a nápoje. Je otevřena již od 7:40 a poté během přestávek až do 11 hodin. Děti si mohou svačinu po ránu objednat a během přestávky bez čekání vyzvednout.
Školní kantýnaŠkolní kantýna
Učebna dílen
V roce 2007 byla zrekonstruována a slavnostně otevřena nová učebna dílen, která vznikla v prostorách bývalých sklepů vedle "školníkovského bytu". Celá renovace by nebyla možná bez finančního příspěvku společnosti United energy, proto jí ještě jednou touto cestou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Učebna je vybavena pracovními stoli, výškově stavitelnými židličkami a nezbytným nářadím.
Učebna dílenUčebna dílen
Učebna fyziky a matematiky
Zrekonstruovaná učebna (r. 2003) nabízí žákům moderní vybavení, které zahrnuje u stropu zavěšený projektor, který lze použít k promítání filmů z DVD/videopřehrávače, počítače či snímaného obrazu z vizualizéru (vhodný při snímání fyzikálních pokusů). Do žákovských stolů je rozveden elektrický proud, který je možné ovládat Učebna fyzikycentrálně od katedry, dále jsou k dispozici nejrůznější simulační a názorné fyzikální pomůcky a do budoucna se počítá i s pevným připojením učebny k Internetu.
Učebna fyziky
Mimoškolní činnosti, výlety, exkurze a kurzy
Škola pro žáky pořádá každoročně dětský prázdninový tábor - v posledních letech u obce Lažánky v okrese Strakonice, zahraniční poznávací zájezdy (z poslední doby Itálie, Španělsko, účast na mezinárodním karnevalu v Budvě v Černé hoře. Pravidleně v zářijovém termínu vyjíždíme do školy v přírodě ve Sklárně, podnikáme různé exkurze (sluneční elektrárna u Úštěku na Litoměřicku, teplárna United energy v Komořanech, pražská muzea, návštěvy Českého rozhlasu v Ústí nad Labem, zoologické zahrady a parky atd.) a třídní výlety. Veliké oblibě se také těší lyžařské a snowboardové, cykloturistické, vodácké a plavecké kurzy.
Výlety, exkurze a kurzyVýlety, exkurze a kurzyVýlety, exkurze a kurzyVýlety, exkurze a kurzy
Školní vzdělávací program "Křišťálová škola"
Od pradávna byl křišťál vnímán jako kámen duchovního poznání, symbol ryzí čistoty, symbol světla a jasu, zdroj pozitivní energie, symbol harmonie, symbol otevřenosti (schopnosti přijímat a vydávat), symbol odolnosti a tvrdosti a symbol drahocennosti.
„Vše co hledáme ve vnějším světě, máme uvnitř sebe samých.“ (Zdeňka Jordánová)

Nevěříte? Děti jsou symbolem ryzí čistoty, světla a jasu v našem životě, symbolem překypující energie, nádoby ochotné přijímat podněty zvenčí, symbolem zvědavosti, zvídavosti, touhy po poznání, symbolem budoucnosti. Jsou to nejcennější, co v životě máme. Jsou jako drahocenný křišťál.
„Život je plný příležitostí a lekcí. Náš život je výsledek té nejvyšší tvorby každého z nás.“ (Zdeňka Jordánová)
Křišťálová škola A jakou úlohu v něm hraje naše škola? Má nejčistší úmysly, otevírá brány vědění a naznačuje cesty životem, vnáší do života dítěte světlo a jas v podobě prozření a radosti z poznání, usiluje o harmonii (mezi žáky, učiteli a žáky, školou a rodinou), trpělivě a cílevědomě brousí – vychovává, formuluje to nejcennější – člověka, tvoří jeho osobnost. Směřuje ho k lásce, přátelství, kráse, k moudrosti, odpovědnosti, k odvaze, porozumění, toleranci, harmonii, k čistotě ducha… A to tak, aby každý žák byl nejen součástí velkého celku (světa), ale aby byl zároveň osobitý, jedinečný, svůj.

Milí prvňáčci i jejich rodiče, vyberte si myškou na obrázku místa, které Vás zajímají (např. okna školy, hřiště, budovy, logo...) - po najetí nad ně získáte bližší podrobnosti, kliknutí Vás zavede na webové stránky těchto součástí školy.

Termín zápisu: pátek 7. dubna od 13:00 do 17:00 a sobota 8. dubna 2017 od 9:00 do 14:00
Místo zápisu: Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454
Bližší informace: pozvánka k zápisu, nabídka k zápisu, prezentace školy
Kontakt: viz. www stránky školy